breng ons een bezoekje op het VVL-congres op 15 MAART

welkom bij taalavonturen

Ga mee op avontuur
met Liam, Mila en Balou

Woordavonturen lente/zomer + bundels

 59,90

INHOUD

 • 8 spelborden lente / zomer
 • 40 woordkaarten lente / zomer
 • 15 fiches
 • 6 bonuskaarten wie/wat/waar/wanneer/waarom/hoe
 • Handleiding
 • Downloads bundels taalinhoud: woordwebben, woordkasten, woordtrappen, woordenparaplu’s, uitdiepen woordenschat

DOEL VAN HET SPEL

Probeer zoveel mogelijk woordenschat van het thema lente/zomer te raden met het spel ‘Woordavonturen lente/zomer’. Dit is een logopedisch verantwoord spel waarbij kinderen aan de hand van categorieën het woord moeten omschrijven. De kinderen leren nadenken over de verschillende categorieën om de woordenschat (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden) te omschrijven (vb: fladderen → de vogels bewegen hun vleugels snel op en neer, kan jij dat ook eens nadoen? Heb je dat al eens gezien? Zie je nu een vogel fladderen in de lucht? Het lijkt op vliegen, maar de vleugels bewegen veel sneller).

 • Het spel bevat losse woordenschatkaartjes en is dus multi-inzetbaar om ook bij andere therapiedoelen te gebruiken.
 • Logopedische doelen:
  Woordvinding en woorddefinities
  Woordenschat indelen volgens categorieën/ relaties leggen tussen woorden
  Uitbreiden semantisch netwerk
  Uitbreiding woordenschat

LOGOPEDISCHE INSTEEK

D.m.v. visuele ondersteuning geef je kinderen concepten om hun woord zo volledig mogelijk te omschrijven (a.d.h.v. uiterlijke kenmerken, belang van functies en abstracte eigenschappen) en hun semantisch netwerk verder uit te breiden.
Communicatieve doelstelling: woorden leren omschrijven om zich duidelijk en verstaanbaar te maken.

 

TAALINHOUD

 • Bundel Woordwebben: uitbreiden van het semantisch netwerk. We werkten de woordwebben uit,  40 woorden lente en 40 woorden zomer (zie ook: Woordavonturen lente/zomer). We werkten een blanco versie en een ingevulde versie uit. Er werden zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden/ bijwoorden gebruikt.
 • Woordkasten: We werkten een bundel uit om de tegenstellingen visueel te ondersteunen. Er werden zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden/ bijwoorden gebruikt.
 • Woordtrappen: We werkten een bundel uit om de woordtrappen (opbouw in gradatie van woorden) visueel voor te stellen. We werkten steeds een blanco versie en een ingevulde versie uit. Er werden zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden/ bijwoorden gebruikt.
 • Uitdiepen woordenschat: We werkten een bundel uit om de woordenschat verder uit te diepen: samenstelling maken, tegenstelling, meervoud, synoniem, homoniem,… We werkten steeds een blanco versie en een ingevulde versie uit. Er werden zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden/ bijwoorden gebruikt.
 • Woordenparaplu’s: overkoepelende termen inoefenen 

Opgelet: bundel Taalinhoud zomer wordt in juni 2024 toegevoegd!

Categorie: